Ušijeme SAP na míru Vašemu podnikání

Vyzkoušejte si SAP Business One z cloudu

SAP HANA pro SAP Business One

Místo pouhého účetnictví můžete mít podnikový informační systém od SAP!

Informační systémy SAP pro malé a střední firmy

Co všechno může umět Váš SAP

Nová verze informačního systému SAP Business One 9.2

Mobilní verze SAP Business One pro iPhone a iPad

Realizovali jsme již přes 70 projektů s více než 1000 uživateli.

Hlavní > Oborová řešení > Prodej s přidanou hodnotou (VAR)

Řízení obchodu a služeb - Versino Dealer Factory

Kvalita poskytovaných služeb

Menším a středním firmám, které dodávají výrobky, řešení a služby koncovým zákazníkům přináší Versino Dealer Factory integrované prostředí propojující všechny firemní procesy. Díky komplexitě řešení a provázaným informacím může firma efektivně řídit své obchodní a marketingové aktivity (analyzovat tržní potenciál, řídit komunikaci s obchodními partnery, identifikovat a sledovat obchodní příležitosti a zakázky), pružně reagovat na požadavky obchodních partnerů, provádět sofistikované analýzy nákladů a výnosů na jednotlivé zakázky. Rozvoj elektronických distribučních kanálů podporuje plně integrované řešení pro obchod na Internetu e-Commerce a rozhraní pro výměnu dat s obchodními partnery. Spokojenost zákazníků ovlivňuje nejen kvalitní a včasná dodávka objednaných produktů a služeb, ale také úroveň po-prodejní péče. Versino Dealer Factory umožňuje efektivní řízení servisních zakázek zahrnující také portál pro komunikaci se zákazníky, servisními techniky a obchodními zástupci.

Hlavní přínosy

 • Optimalizace nákladů a zvýšení efektivity na základě přesné analýzy nákladů a výnosů na zakázky 
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb 
 • Optimalizace skladových zásob a organizace nákupu 
 • Zlepšení organizace prodeje a zvýšení zisku 
 • Snadné zavedení internetového prodeje 
 • Zlepšení kvality po-prodejní péče.

Analýza nákladů a výnosů na zakázky

Provázané informace umožňují provádět přesné analýzy nákladů a výnosů na zakázky a tím efektivně řídit finanční toky a maximalizovat ziskovost jednotlivých zakázek. Automatizované postupy založené na předem definovaných procesech a systémem generovaných doporučeních pomohou vaší společnosti přesněji organizovat nákup a tím i optimalizovat skladové zásoby.
Elektronické distribuční kanály, řízení komunikace a správa servisních případů prostřednictvím portálu jsou další příklady úspor, které vaší firmě Versino Dealer Factory může přinést.

Řešení Versino Project Factory přináší firmám jednotné prostředí pro správu všech procesů ve firmě. Díky tomu podnik využívá jeden systém, jednotnou infrastrukturu a minimalizuje tak náklady na školení, správu a podporu systému.

Vlastnosti řešení

 • Analýza a správa obchodních příležitostí 
 • Sledování obchodních aktivit 
 • Podpora hromadných aktivit - kampaní 
 • Rozsáhlé možnosti definice cenových hladin a individuálních cen 
 • Nástroje pro hromadnou správu skladových položek a ceníků, 
 • Elektronická výměna dat s obchodními partnery 
 • Evidence instalovaných/servisovaných zařízení
 • Podpora servisní činnosti a řízení servisních techniků 
 • Webový portál pro obchodní zástupce a servisní techniky 
 • Plně integrované řešení pro obchod na internetu e-Commerce 
 • Integrace s MS Outlook
 • Plná automatizace účetních transakcí.

© 2000 - 2015 Versino CZ, s.r.o. všechna práva vyhrazena
info@versino.cz | tel. +420 463 030 900 | fax: +420 463 030 901
Ochrana osobních údajů
Citrix partner Symantec registered partner