Ušijeme SAP na míru Vašemu podnikání

Vyzkoušejte si SAP Business One z cloudu

SAP HANA pro SAP Business One

Místo pouhého účetnictví můžete mít podnikový informační systém od SAP!

Informační systémy SAP pro malé a střední firmy

Co všechno může umět Váš SAP

Nová verze informačního systému SAP Business One 9.2

Mobilní verze SAP Business One pro iPhone a iPad

Realizovali jsme již přes 70 projektů s více než 1000 uživateli.

Hlavní > Produkty > Versino Portal Factory™

Portálové řešení pro SAP Business One - Versino Portal Factory

Základní informace k Versino Portal Factory™

Versino Portal Factory™ je komplexní portálové řešení pro zpřístupnění informací z podnikového informačního systému SAP Business One v prostředí intranetu navíc bez nutnosti uživatelské licence informačního systému SAP Business One typu Professional nebo Limited.

Jedná se o modulární řešení, které lze dle potřeby upravovat a doplňovat o další funkce nebo obsah. Uživatelé Versino Portal Factory™ mají na základě přidělených rolí přístup k jednotlivým modulům, případně jejich dílčím funkcím.

Prostřednictvím Versino Portal Factory™ lze uživatelům snadno zpřístupnit informace ze všech modulů podnikového informačního systému SAP Business One včetně možnosti tyto informace aktualizovat nebo zadávat nové.

Základní licence zahrnuje modul administrace, modul knihovny dokumentů, modul uživatelské dotazy, modul výstrahy a hlášení a integraci s databází SAP Business One.
 

Modul zprávy a hlášení SAP Business One

Modul zprávy a hlášení SAP Business One zobrazuje výstrahy a zprávy generované informačním systémem SAP Business One na základě definovaných pravidel pro jednotlivé uživatele - například informace o průběhu schvalovacího procesu, odchylka od nastavené slevy apod.Modul uživatelské dotazy SAP Business One

 


V rámci tohoto modulu jsou uživatelům Versino Portal Factory™ zpřístupněny uživatelské dotazy z podnikového informačního systému SAP Business One.
Přístup uživatelů Versino Portal Factory™ k jednotlivým skupinám uživatelských dotazů, případně k jednotlivým dotazům se řídí nastavením v administraci portálu.
 

 

S uživatelskými dotazy je zde možné dále pracovat, tj. volit si parametry, výsledky filtrovat, seskupovat, případně exportovat do standardních formátů jako XLS, PDF, RTF apod.

Modul doklady SAP Business OneModul doklady SAP Business One umožňuje prohlížení dokladů v systému SAP Business One z modulů nákup a prodej. Pro prohlížení dokladů je možné uživatelsky vytvářet skupiny a filtry, které lze uložit pro další použití.

Schvalování dokladů SAP Business One
Modul slouží ke schvalování dokladů z informačního systému SAP Business One, které jsou zařazeny do schvalovacího work-flow, v prostředí portálu. Tak jako v SAP Business One, obdrží uživatelé portálu elektronickou zprávu, že mají na portále připravený dokument k revizi a případnému schválení. Uživatelé portálu mají možnosti dokumenty prohlížet, schválit nebo odmítnout včetně doplnění poznámky stejně jako přímo v informačním systému SAP Business One.

Požadavky na schválení jsou na portále přehledně rozděleny na otevřené, které čekají na vyřízení a na vyřízené (historie). Stav požadavků je pro větší přehlednost indikován zobrazením tzv. semaforu (zelená - schváleno, oranžová - čeká na zpracování, červená - zamítnuto).
Schvalování dokladů lze prostřednictvím portálu provádět i nad více podnikovými databázemi. Portál zobrazuje všechny požadavky na schválení z jednotlivých podnikových databází pro konkrétního uživatele přehledně na jednom místě. Uživatelé se tak nemusejí přihlašovat k jednotlivým podnikovým databázím a tam požadavky na schválení vyřizovat.

Portál automaticky směřuje vyřízené požadavky na schválení zpět do podnikové databáze SAP Business One, ze které byl požadavek vygenerován. Této vlastnosti s výhodou využijí vedoucí pracovníci a manažeři, kteří odpovídají za více firem, divizí nebo středisek a v každé z nich jsou schvalovateli dokumentů v rámci work-flow.

Přehled nákupních příjemek SAP Business OneModul umožňuje zobrazit nákupní příjemky generované v informačním systémem SAP Business One včetně detailního pohledu.

Příjem materiálu z objednávky SAP Business OneUmožňuje vytvořit nákupní příjemku na základě řádků nákupní objednávky s možností upravit cenu a počet kusů.

Knihovna dokumentů
Modul knihovna dokumentů umožňuje ukládat dokumenty do definovaných adresářů a na základě definovaných uživatelských práv je sdílet s ostatními uživateli. Modul dále poskytuje nástroj pro sledování verzí tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost.
Tyto dokumenty jsou zároveň přístupné z informačního systému SAP Business One.

Schvalování dokumentů 

Modul umožňuje provádět schvalování dokumentů pouze v rámci portálu na základě šablony schvalovacího řízení (work-flow) v SAP Business One. Dokumenty jsou uloženy v knihovně portálu a nemusejí být před schválením založeny do SAP Business One.

Modul pro servisní techniky - Versino Filed Service Portal™

V rámci tohoto modulu získávají uživatelé Versino Portal Factory™ přístup k funkční oblasti servis a řízení reklamací v podnikovém informačním systému SAP Business One.
Modul je primárně určen pro řízení a obsluhu servisních techniků v terénu. Umožňuje jim přebírat přidělené požadavky na opravy, plánovat cesty prostřednictvím služby Google Maps, objednávat náhradní díly a zadávat výkazy práce.

 


Servisní technici mají prostřednictvím modulu Versino Filed Service Portal neustálý přístup ke všem potřebným informacím o zákaznících, výrobcích a náhradních dílech. Dispečeři mohou se servisními techniky komunikovat prostřednictvím zasílání zpráv (alertům) přímo z podnikového informačního systému SAP Business One.

Modul pro obchodní zástupce - Versino Web CRM Portal&trade

V rámci tohoto modulu získávají uživatelé Versino Portal Factory™ přístup k funkční oblasti obchod, CRM a sklady v podnikovém informačním systému SAP Business One. Modul je primárně určen na podporu obchodních zástupců, kterým umožňuje zpracovávat poptávky od zákazníků, vytvářet nabídky, přijímat objednávky a evidovat veškeré aktivity (činnosti) se zákazníky.

Obchodní zástupci mají prostřednictvím modulu Versino Web CRM Portal neustálý přístup ke všem potřebným informacím o skladových položkách a jejich dostupnosti, zákaznících, kontaktních osobách a veškerých aktivitách, které jsou s nimi spojeny. Součástí modulu jsou také přizpůsobené výkazy, které poskytují obchodním zástupcům podporu jejich činnosti a zároveň jim průběžně nabízejí pohled na jejich aktivitu a výsledky pro jejich hodnocení a výpočet provize.

Modul administrace

Tento modul slouží ke správě a administraci Versino Portal Factory™ včetně řízení přístupů uživatelů do jeho jednotlivých částí (modulů). Dále se zde spravuje integrace portálu s databázemi podnikového informačního systému SAP Business One.

Licenční politika

Uživatelé Versino Portal Factory™ potřebují licenci pro přístup k portálu, licenci informačního systému SAP Business One (typu Professional, Limited nebo Indirect Access Rights -nepřímý přístup k ERP SAP Business One) a licenci k Microsoft SQL serveru.

Licence se nakupují společně v balíčcích po 10 uživatelích. V případě, že zákazník již vlastní licence Microsoft SQL serveru, případně má k dispozici volné licence Indirect Access Rights k informačnímu systému SAP Business One, lze si pořídit pouze licence pro přístup k Versino Portal Factory™. Všechny licence jsou na jméno, tzn. každý pojmenovaný uživatel potřebuje vlastní licenci. Licence jsou mezi uživateli převoditelné.

Bezpečnost

Uživatelé jsou synchronizováni ze systému SAP Business One - modul Personalistika, nebo mohou být spravováni přímo prostřednictvím portálu. Uživatelé jsou přiřazeni do rolí a na jejich základě se jim zobrazuje příslušný obsah. Přístup k portálu je zabezpečen SSL certifikátem, případně lze nastavit ověřování přihlášení přes SMS.
© 2000 - 2015 Versino CZ, s.r.o. všechna práva vyhrazena
info@versino.cz | tel. +420 463 030 900 | fax: +420 463 030 901
Ochrana osobních údajů
Citrix partner Symantec registered partner