Ušijeme SAP na míru Vašemu podnikání

Vyzkoušejte si SAP Business One z cloudu

SAP HANA pro SAP Business One

Místo pouhého účetnictví můžete mít podnikový informační systém od SAP!

Informační systémy SAP pro malé a střední firmy

Co všechno může umět Váš SAP

Nová verze informačního systému SAP Business One 9.2

Mobilní verze SAP Business One pro iPhone a iPad

Realizovali jsme již přes 70 projektů s více než 1000 uživateli.

Hlavní > Produkty > SAP Business One OnDemand

Zvolte si způsob pořízení SAP Business One podle svých potřeb!

Společnost SAP společně s firmou Versino, předním dodavatelem informačního systému pro menší a střední firmy - SAP Business One v České republice a na Slovensku, uvádí na trh světovou novinku - SAP Business One poskytovaný z Cloudu formou Software as a Service (SaaS) nebo Platform as a Service (PaaS).


 
Nyní máte možnost zvolit způsob pořízení a provozu informačního systému SAP Business One, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám:
 • Kompletní pronájem včetně licencí (SaaS) z Cloudu
 • Pronájem infrastruktury s kompletní instalací (PaaS) z Cloudu a nákup nebo využití stávajících licencí v trvalém vlastnictví
 • Nákup licencí do trvalého vlastnictví a instalace na vlastním zařízení (On Premise)

Informační systém SAP Business One pro menší a střední společnosti je moderní řešení poskytující komfortní platformu pro řízení všech firemních procesů. Výsledkem neustálé inovace je pružná reakce na rostoucí potřeby stávajících i potenciálních zákazníků SAP Business One ve formě nových nástrojů a funkcionality, jakož i určování nových trendů v oblasti vývoje podnikových řešení. Příkladem mohou být inovativní mobilní scénáře, SAP HANA a především možnosti nasazení podnikového informačního systému podle technologických možností a představ zákazníka.

Globální prostředí, neustálý technologický rozvoj a zejména dostupný Internet mění přístup organizací všech velikostí k provozování podnikových informačních systémů směrem k tzv. on-demand řešením poskytovaným formou cloudu.

Nyní mají firmy konečně možnost zvolit způsob nasazení a provozování informačního systému, který nejlépe odpovídá jejich technologickým a finančním možnostem. Nejsou již limitovány pouze tradičními způsoby nasazení, které předpokládají výrazné vstupní investice a nutnost provozu vlastní infrastruktury, ale mohou volit dodávku stejného systému od externích poskytovatelů formou služby z tzv. cloudu.

SAP Business One OnDemand - SaaS

SAP Business One OnDemand je způsob nasazení informačního systému SAP Business One formou SaaS (Software jako služba - Software as a Service), kdy je aplikace hostována provozovatelem služby a nabízena zákazníkům prostřednictvím Internetu . Služba zahrnuje i poskytnutí potřebných licencí. Dochází tak k eliminaci potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení.

Nasazením řešení SAP Business One OnDemand odpadají investice do aplikačního softwarového balíku, která se odepisuje několik let. Softwarovou funkcionalitu jednoduše využíváte jako službu. Platíte náklady na jednoho pojmenovaného uživatele, které lze jednoduše přímo odepsat jako provozní náklady. Navíc si můžete sami určovat, jak budete službu využívat – dle modelu "pay as you go".


Přínosy SAP Business One OnDemand
 • Počáteční náklady jsou výrazně nižší než u klasické způsobu pořízení licencí a nutného vybavení pro provoz
 • Náklady jsou předem známé a v čase konstantní, lze je tedy lépe plánovat a řídit
 • Součástí služby je průběžné vylepšování softwaru a jeho podpora
 • Infrastruktura je spravována odborníky - odpadá tak starost s jejím provozem a údržbou
 • Platíte pouze za licence, které využíváte
 • Přístup k informačnímu systému odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení í (Android, Windows, Apple) prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení
 • Vysoká dostupnost služeb (High Availability)

Co služba SAP Business One OnDemand obsahuje
 • Pronájem licence informačního systému SAP Business One - včetně údržby licencí (průběžná aktualizace)
 • Pronájem licence databáze - včetně údržby licencí (průběžná aktualizace)
 • Pronájem doplňkových modulů rozšiřujících základní funkcionalitu - včetně údržby licencí (průběžná aktualizace)
 • Pronájem a zajištění provozu veškeré potřebné hardwarové a softwarové infrastruktury včetně průběžných aktualizací (servery, operační systémy, diskový prostor, atd..)
 • Zabezpečený přístup a ochranu dat
 • Zálohování a obnovu dat
 • Nezbytnou technickou podporu
 • Zajištěním provozu v režimu 24/7

Platforma SAP Business One - plně hostované řešení - PaaS

Pokud je pro Vás výhodnější trvalé vlastnictví licencí (nebo jste již stávajícím majitelem licencí SAP Business One) a hledáte způsob úspory investic do vlastního zařízení a přenesení odpovědnosti za jeho správu a údržbu, pak je ideálním řešením provoz hostovaného řešení Platform as a service (PaaS). Opět platíte pouze provozní náklady na jednoho uživatele a odpadají velké jednorázové investice do infrastruktury a zajištění jejího provozu a pravidelné obnovy.

Přínosy přenesení SAP Business One na pronajatou platformu
Odpadají investice do hardwarové infrastruktury (servery, zálohování, operační systému, atd.)
Infrastruktura je spravována odborníky - odpadá tak starost s jejím provozem a údržbou
Možnost škálování výkonu podle aktuálních potřeb
Vysoká dostupnost služeb (High Availability)
Přístup k informačnímu systému odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení (Android, Windows, Apple) prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení

Co pronájem platformy SAP Business One obsahuje
 • Pronájem a zajištění provozu veškeré potřebné hardwarové a softwarové infrastruktury včetně průběžných aktualizací (servery, operační systémy, diskový prostor, atd..)
 • Pronájem licence databáze - včetně údržby licencí
 • Zabezpečený přístup a ochranu dat
 • Zálohování a obnovu dat
 • Nezbytnou technickou podporu
 • Zajištěním provozu v režimu 24/7

Poskytovatel Cloudových služeb

Služby SAP Business One OnDemand (SaaS) a Platforma SAP Business One (PaaS) jsou zákazníkům poskytovány z výkonných a spolehlivých datových center ve spolupráci se společností ZUTOM s.r.o., která je předním dodavatelem služeb Cloud computingu se specializací na provoz informačních systémů . Jedná se o společný projekt společností Versino CZ, s.r.o. a SAP, jehož cílem je poskytování špičkových služeb a know-how v oblasti Cloud computingu zákazníkům SAP Business One v rámci celé Evropy. 
 

Hlavní vlastnosti infrastruktury Cloudu
 • Cloud s využitím více datacenter pro zajištění vyské dostupnosti
 • Enterprise vybavení od dodávatelů Fujitsu, Microsoft, VMWare, Citrix, Cisco Systems
© 2000 - 2015 Versino CZ, s.r.o. všechna práva vyhrazena
info@versino.cz | tel. +420 463 030 900 | fax: +420 463 030 901
Ochrana osobních údajů
Citrix partner Symantec registered partner