Ušijeme SAP na míru Vašemu podnikání

Vyzkoušejte si SAP Business One z cloudu

SAP HANA pro SAP Business One

Místo pouhého účetnictví můžete mít podnikový informační systém od SAP!

Informační systémy SAP pro malé a střední firmy

Co všechno může umět Váš SAP

Nová verze informačního systému SAP Business One 9.2

Mobilní verze SAP Business One pro iPhone a iPad

Realizovali jsme již přes 70 projektů s více než 1000 uživateli.

Hlavní > Produkty > ELO Digital Office

ELO Digital Office - digitální archiv a správa elektronických dokumentů

ELO Digital Office je moderní systém pro elektronickou správu dokumentů, který je navržen pro snadnou a rychlou práci s dokumenty. V systémech ELO může být dokumentem jak libovolný soubor (MS-Office, PDF, video, záznam zvuku, obrázek, fax, e-mail,...) tak i papírový dokument. Systém umožňuje zařadit dokument velmi snadno do zabezpečeného elektronického archivu, ve kterém je pak možné snadno vyhledávat nejen podle zařazovacích kritérií, ale i fulltextově a navíc plně česky.

Architektura klient-server pro zajištění výkonu a dostupnosti

ELO je systém důsledně založený na principech architektury klient-server s tím, že každá komponenta může být umístěna na samostatném počítači. Díky tomu je možné optimálně distribuovat úkoly mezi jednotlivé stroje tak, aby i při opravdu vysokém zatížení byly zachovány co možná nejkratší doby odezvy a aby práce s rozsáhlými archivy byla stejně pohodlná, jako v případě archivů malých.

Způsob uložení dokumentů a možnosti integrace

ELO důsledně odděluje dokumenty jako takové a jejich popisné údaje, stejně jako údaje o struktuře archivu. Dokumenty nejsou převáděny do zvláštního formátu charakteristického pro ELO, jsou zachovány v původních formátech! Pro uchovávání digitalizovaných papírových dokumentů se používá standardní formát TIFF s vysokým stupněm komprese. Použitím standardních formátů dokumentů a běžných relačních databází zůstává zákazník relativně nezávislý na výrobci systému - společnosti ELO Digital Office GmbH, navíc celý systém je velmi otevřený (možnost komunikace přes OLE a COM rozhraní), podporuje XML výměnu dat a digitální podpis.

Workflow a řízení životního cyklu dokumentů

ELO obsahuje již ve své základní verzi „workflow" - můžete řídit tok dokumentů ve vaší organizaci. Můžete použít buď jednoduchých AdHoc vytvářených schémat (ke schválení, na vědomí), nebo můžete pomocí velmi jednoduchého editoru vytvořit schémata průchodů standardních dokumentů organizací. Odkazy na dokumenty jsou automaticky rozeslány jednotlivým uživatelům včetně připomenutí. Jednotlivé uzly schématu workflow navíc umožňují nastavit lhůty pro zpracování dokumentu a systém podporuje sledování dodržování těchto lhůt, a to jak podle konkrétních aktivních workflow, podle uzlů, tak i podle uživatelů.

Zastupitelnost uživatelů a pravidla workflow

ELO podporuje zastupitelnost jednotlivých uživatelů, a to nejen ve workflow. V případě, že některý pracovník např. z důvodu nemoci nebo dovolené není na pracovišti a nemůže tedy dočasně plnit své pracovní úkoly, stačí v ELO aktivovat zastoupení daného pracovníka jiným a veškeré úkoly nepřítomného pracovníka budou předávány jeho zástupci. Při tvorbě schémat průchodu dokumentu organizací je možné navíc používat podmínek nebo spojovacích uzlů, které po stanovenou dobu čekají na výsledek uzlů předcházejících. Je tedy možné například směrovat faktury znějící na určitou částku k odsouhlasení různým pracovníkům právě podle porovnání výše částky konkrétní faktury a prahové hodnoty. Podle jednoduchého kriteria můžete automaticky řídit oběh dokumentů v organizaci v závislosti na údajích konkrétního dokumentu. Ke každému uzlu schématu možné připojit i skripty, které se zpracují při přijetí úkolu nebo jeho odesílání, což otevírá možnosti pro další automatické zpracování dokumentů, vyplňování popisných údajů nebo i závislé spouštění dalších workflow. Workflow lze plně synchronizovat elektronickou poštou, takže účastníci procesu workflow dostávají úkoly prostřednictvím běžné elektronické pošty.

Integrace ELO Digital Office se SAP Business One

ELO Digital Office je integrováno s informačním systéme SAP Business One. V závislosti na požadavcích firmy lze rozsah integrace upravit na přání zákazníka. Základní integrační scénáře zahrnují tyto procesy:
 
  • Schvalování došlých dokladů v ELO a jejich vkládání z prostředí ELO do SAP Business One
  • Ukládání vystavených dokladů ze SAP Business One do ELO včetně zachování vazby mezi dokladem v SAP Business One a jeho digitální kopií v ELO
  • Ukládání projektové dokumentace a příloh obchodních dokumentů v ELO s vazbou na obchodní příležitosti, projekty nebo jednotlivé dokumenty v SAP Business One
© 2000 - 2015 Versino CZ, s.r.o. všechna práva vyhrazena
info@versino.cz | tel. +420 463 030 900 | fax: +420 463 030 901
Ochrana osobních údajů
Citrix partner Symantec registered partner