Versino Portal Factory

Řešení » Řešení dle produktů » Versino Portal Factory » Schvalování dokladů SAP Business One

Schvalování dokladů SAP Business One

Modul slouží ke schvalování dokladů z informačního systému SAP Business One, které jsou zařazeny do schvalovacího work-flow, v prostředí portálu. Tak jako v SAP Business One, obdrží uživatelé portálu elektronickou zprávu, že mají na portále připravený dokument k revizi a případnému schválení. Uživatelé portálu mají možnosti dokumenty prohlížet, schválit nebo odmítnout včetně doplnění poznámky stejně jako přímo v informačním systému SAP Business One.

Požadavky na schválení jsou na portále přehledně rozděleny na otevřené, které čekají na vyřízení a na vyřízené (historie). Stav požadavků je pro větší přehlednost indikován zobrazením tzv. semaforu (zelená - schváleno, oranžová - čeká na zpracování, červená - zamítnuto).

Schvalování dokladů lze prostřednictvím portálu provádět i nad více podnikovými databázemi. Portál zobrazuje všechny požadavky na schválení z jednotlivých podnikových databází pro konkrétního uživatele přehledně na jednom místě. Uživatelé se tak nemusejí přihlašovat k jednotlivým podnikovým databázím a tam požadavky na schválení vyřizovat. 

                                                                      Schvalovani_dokladu_SAP_Business_one_VPF.png

Portál automaticky směřuje vyřízené požadavky na schválení zpět do podnikové databáze SAP Business One, ze které byl požadavek vygenerován. Této vlastnosti s výhodou využijí vedoucí pracovníci a manažeři, kteří odpovídají za více firem, divizí nebo středisek a v každé z nich jsou schvalovateli dokumentů v rámci work-flow. 

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku