Švýcarský McDonald’s zjednodušuje své plánování díky Jedoxu

25.04.2017

Integrací CPM systému Jedox zjedodušil plánování a rozpočty pro všechny švýcarské restaurace McDonald’s. 
Aktuální data o prodeji automaticky vstupují do systému, který odpovídajícím způsobem aktualizuje rozpočet. Vedoucí účetní se mohou nyní připojit k interní aplikaci a přistupovat k pracovním výkazům a metrikám - vše v rámci řešení Jedox. Mohou pružně řídit proces plánování a upravovat vlastní výkazy bez nutnosti podpory IT oddělení nebo externího dodavatele.
Díky solidní informační bázi tak firma může efektivně monitorovat a řídit produkci ve všech prodejních místech ve Švýcarsku. 

První restaurace McDonald’s ve Švýcarsku byla otevřena v Ženevě v roce 1976 s pohými 8 produkty a 25 zaměstnanci. Dnes obslouží švýcarský McDonald’s téměř 275 000 návštěvníků denně ve 165 restauracích včetně 43 franšíz.

Kvalitní plánování je klíčový faktor k dosažení úspěchu. Rostoucí požadavky společnosti přerostly možnosti systému pro plánování založeném na Microsoft Excel. Vytváření rozpočtu na základě minulých prodejů vyžadovalo úzkou spolupráci s IT oddělením. Kalkulace nárůstu mezd pro 7 200 zaměstnanců se stala příliš komplexní.

Cílem nového systému bylo vytvoření nástroje, který by se snadno obsluhoval a vyměňoval si data s existujícím firemním systémem. Jedox splnil všechny tyto požadavky.
Jedox partner implementoval a integroval nástroj pro McDonald’s během pouhých 3 měsíců.

Více informací naleznete zde...

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku