Aktualizace SAP Business One v roce 2023

16.05.2023

SAP Business One  klade důraz na neustálé vylepšování nejen webového klienta, ale i na nové integrační možnosti a pochopitelně i na další vylepšení stávající funkcionality a uživatelské přívětivosti. Co přináší poslední aktualizace našeho ERP systému v podobě FP2202 a FP 2208?

Aktualizace SAP Business One v roce 2023

SAP Business One se neustále rozvíjí a reaguje na požadavky uživatelů z celého světa. V posledních aktualizacích je to kromě technologického rozvoje v podobě optimalizace cloudové infrastruktury a podpory SAP HANA 2.0 a SUSE 15, především vylepšení webového klienta v oblasti obchodních a analytických funkcí, integrace MS Teams a MS 365 (Word, Excel, OneDrive). 

V administraci a nastavení SAP Business One jsou tyto novinky:
 • Vylepšení změnového protokolu - změny ve stanovení kódu daně a v platebních podmínkách
 • Vylepšená integrace Microsoft 365 - V SAP Business One Cloud mohou nyní pokročilí uživatelé, kteří byli přiřazeni tenantovi, nastavit SAP Business One integraci s Microsoft 365
 • Skupiny oprávnění - Nyní můžete ke správě uživatelského přístupu ke standardním ceníkům používat až 30 skupin oprávnění (z původních 10)
 • SAP Business One podporuje Identity and Authentication Management (IAM). Poskytovatel identity (IDP) je důvěryhodný poskytovatel, který vám umožňuje používat jednotné přihlášení (SSO) pro přístup k různým webům
 • Rozšíření typů souborů přílohy - přidána možnost blokovat spustitelné typy souborů
Ve správě životního cyklu SAP Business One jsou tyto novinky:
 • Microsoft .NET Framework verze 4.8 - Před instalací SAP Business One musíte na server i na klientské pracovní stanice nainstalovat Microsoft .NET Framework 4.8.
 • Registrace logického zařízení v adresáři infrastruktury systému (SLD)
 • Služba úloh (Job Service) pro funkčnost Web Client
 • Instalace autentizační služby SAP Business One
 • Chování relací pro uživatele podpory
 • Protokolování e-mailů
 • Správa hesel - Hesla pro firemní uživatele SAP Business One mohou mít až 128 znaků.
V modulu finančního řízení:
 • Hlášení z jednoho správního místa pro Evropskou unii - Hlášení OSS (One-Stop Shop) je dostupné prostřednictvím nového výstupního režimu v okně Daňové hlášení - Kritéria výběru
 • Aktivace funkce aktualizace ve finančních výkazech - Nyní je pro výkazy aktivována funkce aktualizace. Kliknete-li na ikonu Aktualizovat záznam, zobrazí se aktualizovaný výkaz
 • Pro přecenění dlouhodobého majetku je k dispozici účtování podle IFRS - Nové zaškrtávací políčko Účtování podle IFRS v okně Přecenění majetku nyní umožňuje účtovat přecenění majetku podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) pro odpisové oblasti, které mají v poli Účtování odpisu vybranou hodnotu Nepřímé účtování
V modulu prodej, nákup a servis:
 • Zobrazení času potvrzení a uživatele - Na záložce Logistika je k dispozici nové zaškrtávací políčko Potvrzeno. Pokud je políčko Potvrzeno zaškrtnuté, můžete nad něj v režimu zobrazení umístit ukazatel myši a zobrazí se rychlá nápověda, ze které zjistíte, kdo nabídku potvrdil a kdy. Když je políčko zaškrtnuté je potvrzování dokumentů vyžadováno.
 • Posouvání položek nahoru a dolů - V režimu vytváření všech dokladů můžete řádky položek posouvat nahoru a dolů.
 • Blokování úprav popisů položek/služeb v kopírovaných řádcích v nastavení dokladu - zaškrtnutím nového políčka Blokovat úpravu popisů položky/služby v kopírovaných řádcích na záložce Na doklad v nastavení dokladu, nebude možné upravovat popisy položek a služeb v řádcích, které jsou zkopírovány z dodávek, prodejních faktur a vrácených dodávek.
 • V marketingových dokladech nyní SAP Business One kontroluje kódy DPH řádek a jejich přepravných.
V modulu Zásoby a distribuce:
 • Sledování a trasování přepravovaného zboží pomocí Intrastatu -  V rámci Evropské unie lze identifikovat artikly a sledovat je a trasovat pomocí výkaznictví Intrastat.

Integrace s nástrojem SAP Product Footprint Management (PFM) Toto řešení pomáhá malým a středně velkým společnostem sledovat své podnikání z hlediska zatížení životního prostředí a sociální odpovědnosti.

V neposlední řadě jsou novinky i ve webovém klientovi:
 • Vylepšení aplikací Prodej a Nákup
  • V podrobném zobrazení dokladů je k dispozici nová karta Přílohy
  • V okně Mapa vztahů nyní uvidíte prodejní i nákupní doklady, pokud je na ně odkazováno v dokladu.
  • V zobrazení seznamu prodejních a nákupních faktur nyní můžete vybrat více faktur a vytvořit pro ně platbu pomocí nového tlačítka Vytvořit platbu.
  • Pokud přidáte nebo aktualizujete doklad typu artiklu, můžete nyní vybrat čárový kód, který artikl identifikuje. Pole Čárový kód je k dispozici v oblasti Produkt na kartě Obsah.
  • Vylepšení pro propojování uhrazených požadavků na zálohové faktury
  • K dispozici jsou nové aplikace Vytvořit vrácenou dodávku a Vytvořit nákupní dobropis, které vám umožní vytvářet nové doklady.
  • Vrácené dodávky a nákupní dobropisy jsou nyní dostupné i v detailním zobrazení, kde můžete provádět různé akce
 • Ve skupině Transakce zásob jsou k dispozici čtyři nové aplikace:
  • Příjmy materiálu
  • Vytvořit příjem materiálu
  • Transakce inventurního sčítání
  • Vytvořit počítání zásob
 • Možnost nového vzhledu webového klienta
  • Nový grafický styl „Horizon“, který se barevným schématem přibližuje vizuálnímu stylu SAP Fiori. Naleznete ho v Nastavení – Vzhled – Téma 
Více se dozvíte ve veřejně dostupné nápovědě help.sap.com a nebo v některém dalším připravovaném článku.

 

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku