Krok 2: Posouzení souladu s GDPR

Po zmapování zpracovatelských činnosti a shromáždění příslušných dokumentů, je třeba posoudit, zda stávající způsob zpracování osobních údajů vyhovuje podmínkám GDPR. Cílem posouzení je identifikovat možná porušení GDPR a navrhnout příslušná nápravná opatření včetně jejich prioritizace dle závažnosti možných dopadů porušení GDPR. V rámci této fáze je třeba posoudit zejména následující:
 • Specifikaci účelů zpracování a zajištění příslušných právních základů zpracování
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů, zda nejsou zpracovávány nadbytečné údaje
 • Specifikaci doby zpracování a procesy při ukončení zpracování
 • Nastavení postupu zpracování, zda vyhovuje všem principům GDPR
 • Existenci a náležitosti smluv s externími zpracovateli
 • Plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů a podmínky sběru souhlasů
 • Procesy k zajištění práv subjektů údajů
 • Splnění podmínek pro ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Nutnost provedení analýzy rizik
 • Bezpečnostní opatření
 • Procesy pro identifikaci a hlášení bezpečnostních incidentů

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku