Krok 3: Implementace nápravných opatření

Na základě provedené analýzy je následně třeba implementovat do praxe příslušná doporučení. Doporučení by měla být implementována tak, aby se nejprve vyřešily zásadní nedostatky a následně se přistoupilo k odstraňování nedostatků s menšími dopady do práv subjektů údajů a na společnost. Typicky je třeba přijmout některá z následujících nápravných opatření:
 • Stanovení účelů zpracování, případně jejich konkretizace
 • Zajištění právního základu ke zpracování (souhlasy) a odstranění nadbytečných souhlasů
 • Odstranění nadbytečných údajů
 • Nastavení doby zpracování jednotlivých údajů a procesu ukončení zpracování
 • Úprava postupů zpracování
 • Doplnění a revize smluv s externími dodavateli a zaměstnanci
 • Doplnění a revize postupu informování dotčených osob a sběru souhlasů
 • Revize a doplnění interních předpisů (bezpečnostní politika, archivační řád atd.)
 • Provedení analýzy rizik a přijetí dalších opatření
 • Revize bezpečnostních opatření
 • Nastavení procesů k identifikaci a hlášení bezpečnostních incidentů
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Nastavení procesů k zajištění práv subjektů údajů (zejména včasné vyřizování žádostí)

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku