Standardizované

firemní procesy

EDI komunikace

se systémy klientů a dodavatelů

Integrace

e-shopu do ERP systému

Okamžitá expedice

přijatých objednávek

Když jsme před lety SAP zaváděli, získali jsme silné konkurenční výhody - expedice objednávek v den přijetí, napojení na e-shop a jasné řízení vnitřních procesů. Dnešní výhody vidím především v rychlém propojení se systémy klientů i dodavatelů a otevřenosti SAP Business One pro integrace specializovaných nástrojů.

Zajímavé je pro nás srovnání úrovně systémů se světem. Minulý rok jsme se stali součástí skupiny Axel Johnson, aktuálně jsme “ti menší”. Nicméně v digitalizaci jsme ve skupině významně vepředu. Některé sesterské firmy mají i 10-15 let neaktualizované systémy. To je pro nás nepředstavitelné.

Ing. Jiří Urban
jednatel společnosti

Jak se ARKOV dívá na zavedení SAPu po 10 letech?

Výběr z rozhovoru s jednatelem Jiřím Urbanem

Když jsme před lety SAP zaváděli, získali jsme silné konkurenční výhody: expedice objednávek v den přijetí, napojení na e-shop, jasné řízení vnitřních procesů. Dnešní výhodou jsou rychlé integrace se systémy klientů a dodavatelů, např. automatizované předávání objednávek a otevřenost pro rychlou integraci specializovaných nástrojů.

Už od začátku si systém rozvíjíme, doplňujeme vlastní funkce a rozšíření a integrujeme speciální aplikace, jako třeba Planning Wizard pro optimalizaci nákupu skladových zásob. Před rokem jsme spustili nový e-shop spravovaný přes SAP Business One.

Zvykli jsme si aktualizovat každý rok. Máme k dispozici všechny nové funkce a přechod je také jednodušší pro naše lidi. Dříve jsme aktualizovali SAP po třech, čtyřech letech a to bylo tolik práce a tolik nových věcí, že s tím zaměstnanci měli problémy. Dnes je pro nás zaškolení a adaptace zaměstnanců na změny v SAPu otázka pár dní.

Zajímavé je pro nás srovnání úrovně systémů se světem. Minulý rok jsme se stali součástí skupiny Axel Johnson, aktuálně jsme “ti menší”. Nicméně v digitalizaci jsme ve skupině významně vepředu. Některé sesterské firmy mají i 10-15 let neaktualizované systémy. To je pro nás nepředstavitelné.

Letos (2020) jsme zavedli elektronickou výměnu dokumentů (EDI) s dalším velkým odběratelem - žďárským Žďasem. Prakticky každý týden objednávají 50-150 různých artiklů po pár kusech. Dříve jsme museli objednávku přepsat, zkontrolovat, potvrdit. Dnes do 10 minut od odeslání začínáme vyskladňovat, a veškeré “papíry” se vymění automatizovaně. A bez chyb. Odpovídá to naší firemní strategii. Chceme, aby naši lidé pracovali v roli kontrolorů a řídili procesy, nikoli v roli operativců, kteří přepisují něco z místa A do místa B.

Stav před implementací

Informační systém, který ARKOV původně využíval, pokrýval především skladové hospodářství, účetnictví a mzdy.

S růstem firmy a díky sílícímu konkurenčnímu prostředí se stále více projevovala potřeba důsledné orientace na zákazníka a zvyšování úrovně zákaznického servisu se zaměřením na nabídku relevantních služeb a rychlé odbavení zakázky. Nový systém musel také přinést optimalizaci vnitropodnikových procesů tak, aby byly jasně definované, kontrolovatelné a snadno řiditelné.

Přínosy implementace

ARKOV získal systém, který jim pomohl standardizovat vnitrofiremní procesy a výrazně zkvalitnit zákaznický servis a zároveň podporuje jejich firemní růst. Již od začátku využívají potenciál systému SAP Business One k dalšímu rozvoji prostřednictvím doplňkových úprav i prostřednictvím integrací specializovaných aplikací, jako je Planning Wizard, nový e-shop, POS systém pro retailový prodej či Power BI pro analýzy a reporting. SAP Business One je digitálním jádrem komplexního informačního systému této obchodní a výrobní společnosti.

Stav po implementaci

V ARKOVU se podařilo výrazně zefektivnit celý obchodní proces od přijetí zakázky až po její expedici. Zavedení elektronické výměny dokumentů s obchodními partnery prostřednictvím EDI, pak posunulo tento proces na ještě vyšší úroveň díky rychlosti zpracování zákaznických požadavků i nulové chybovosti v dokladech.

Dalším klíčovým přínosem nasazení SAP Business One bylo pro obchodní a výrobní firmu ARKOV zavedení přehledného systému řízení skladu a plánování zásob.

Změna systému přinesla i zlepšení organizace práce ve všech odděleních díky jasnému nastavení pravomocí jednotlivých zaměstnanců.

Upgrade systému SAP Business One na verzi SAP HANA přinesl nové možnosti dalšího rozvoje informačního systému. Jednodušší přístup k informacím ve firemní databázi, integrovaná analýza dat a nové "chytré" funkce pomáhají ke správnému rozhodování i k ještě lepší komunikaci se zákazníky i zaměstnanci.

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku

Další případové studie

Případová studie Linet

Společnost Linet je součástí nadnárodního holdingu s 20 dceřinými společnostmi po celém světě. Implementace řešení SAP® Business One přispěla ke sjednocení procesů napříč společnostmi, větší flexibilitě při zavádění změn i optimalizaci nákladů.

Více informací

Případová studie Linet

Případová studie Lamidesk

Tomáš Václavík - Reklama Frymburk (nyní Lamidesk s.r.o.) popisuje svými vlastními slovy zkušenosti s výběrem podnikového informačního systému a jeho implementací. Jedná se o malou rychle rostoucí společnost, která vyrábí reklamu a laminovací stroje.

Více informací

Případová studie Lamidesk

Případová studie IoT řešení pro Donauchem

Zprovoznili jsme testovací provoz chytrého IoT řešení, které v reálném čase monitoruje umístění IBC kontejnerů a zároveň sleduje teplotu a zůstatkové množství chemikálií v jednotlivých kontejnerech. Tyto informace jsou prostřednictvím sítě Sigfox přenášeny do speciální aplikace vyhodnocující naměřené údaje. Tímto způsobem je možné snadno identifikovat IBC kontejnery, které bude nutné v nejbližší době doplnit nebo vyměnit, a tak optimálně naplánovat dopravu.

Více informací

Případová studie IoT řešení pro Donauchem

Případová studie STŘÍDA SPORT s. r. o.

Podpora rychlého obchodního růstu prostřednictvím automatizace a digitalizace procesů se SAP® Business One.

Více informací

Případová studie STŘÍDA SPORT s. r. o.

Případová studie zákazníka ALFAVARIA Group s. r. o.

Hlavním důvodem k pořízení nového informačního systému byl trvale rostoucí objem zakázek a administrativy spojené s jejich vyřizováním. Důraz byl dále kladen na maximální zpřehlednění a vyladění procesů ve společnosti oproti původnímu stavu, a to od prvotního kontaktu se zákazníkem až po poprodejní servis. Tato potřeba se dotýkala všech oddělení, od nákupu přes prodej, expedici a servisní středisko. Původně používaný systém těmto představám zcela nevyhovoval a jeho další rozvoj již prakticky nebyl možný. Od první myšlenky na výměnu informačního systému ke spuštění poptávkového řízení uběhlo přibližně půl roku.

Více informací

Případová studie zákazníka ALFAVARIA Group s. r. o.

Případová studie zákazníka KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Firma pro svoji činnost využívala systém, který byl dovyvíjen na míru jejím potřebám - v kombinaci s účetním softwarem. Podíl na společném vývoji umožnil pokročilé nastavení firemních procesů především v oblastech obchodní agendy a marketingu. S růstem počtu a objemu zakázek se zvyšoval tlak na systémovou podporu chodu firmy, bezpečnost a stabilitu. Stávající řešení kladlo zvýšené nároky na hardware klientských stanic a díky odděleným aplikacím neumožňovalo přístup k informacím v reálném čase, které jsou kritické především pro řízení obchodu a marketing.

Více informací

Případová studie zákazníka KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Případová studie zákazníka USSPA, s.r.o.

Hlavním důvodem pro výběr a zavedení nového informačního systému ve firmě USSPA, s.r.o. byla potřeba zvládnout rostoucí objem výroby a exportu a připravit společnost na očekávaný růst produkce v budoucnu. S rostoucím objemem výroby a dodávek jsme začali pociťovat naléhavou potřebu po zavedení standardního softwaru na podporu plánování a řízení výroby. Vzhledem k výrazné proexportní orientaci naší firmy jsme hledali integrované řešení, které by podpořilo i tuto činnost. O změně v oblasti informačního systému jsme vážně uvažovali více než rok.

Více informací

Případová studie zákazníka USSPA, s.r.o.