SAP Business One

Řešení » Řešení dle produktů » SAP Business One » Komplexní řešení, které poroste s vámi

Komplexní řešení, které poroste s vámi

Komplexní řešení, které poroste s vámi

Shromažďujte veškerá data v integrovaném systému plánování podnikových zdrojů (ERP) pro malé a střední podniky. Pomůže vám získat více s menším úsilím – a usnadní tak rychlý růst. Integrujte všechna data a využijte automatizaci a inteligentní technologie, abyste získali užitečné informace.

 Představení SAP Business One

Mějte plnou kontrolu nad vašimi financemi
SAP Business One poskytuje kompletní sadu nástrojů, které vám pomohou řídit a zpřehlednit vaše finanční operace. Automatizuje každodenní účetní úkoly, jako je vedení záznamů v hlavní účetní knize a denících, podporuje výpočty daní či transakce v několika měnách.

Můžete provádět veškeré bankovní aktivity, včetně zpracovávání bankovních výpisů a plateb, jakož i odsouhlasení účtů. Rovněž můžete řídit cash flow, sledovat rozpočty a porovnávat skutečné hodnoty oproti plánovaným, a díky tomu vidět, jak si stojíte v daném okamžiku.

Díky integraci vašich finančních operací v reálném čase s dalšími firemními procesy, jako je nákup a prodej, můžete urychlit transakce a zlepšit přehled o finančních tocích.
Vytvářejte si bázi loajálních zákazníků
Získávání nových zákazníků je důležité pro úspěch podnikání, ale stejně tak důležité je maximální využívání zákaznických vztahů.

SAP Business One poskytuje nástroje, které vám pomohou účinně řídit celý proces prodeje a životní cyklus zákazníka – od prvotního kontaktu po finální prodej, poprodejní servis a podporu.

Integrované funkce řešení poskytují kompletní přehled o potenciálních a existujících zákaznících, takže lépe pochopíte a splníte jejich potřeby. V důsledku toho můžete měnit potenciální zákazníky v zákazníky skutečné, zvyšovat odbyt a ziskovost a zvyšovat též i spokojenost zákazníků.
Optimalizujte nákupy pro zvýšení zisku
Každý menší podnik potřebuje systematický přístup k řízení procesu nákupu, od poptávání nabídek u dodavatelů a jejich porovnávání přes vytváření objednávek až po úhradu faktur dodavatelům. SAP Business One pomáhá řídit kompletní cyklus od poptávky po platbu, včetně příjemek, faktur, vrácení zboží a plateb. Integrované reportingové nástroje vám umožní jednoduše porovnávat dodavatele a jejich ceny, a vyjednat tak lepší podmínky a identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů.
Zpřehledněte si řízení zásob a distribuci
SAP Business One poskytuje přesné informace o příchozích a odchozích zásilkách, stavu zásob a umístění jednotlivých položek. Vaše zásoby můžete oceňovat pomocí standardních pevných cen, pohyblivého průměru, FIFO a jiných metod. Dále můžete sledovat stav zásob a přemisťování zásob v reálném čase. Můžete v reálném čase provádět inventury zásob a kontrolu dostupnosti, spravovat standardní i speciální ceny. Dále můžete aplikovat množstevní, hotovostní a zákaznické slevy a spustit si výkazy, které odhalí jejich dopad na odbyt.
Získejte přehled díky business intelligence, analýzám a výkazům
SAP Business One poskytuje výkonné analytické a reportingové nástroje. Zahrnuje bezplatnou a plně integrovanou verzi SAP Crystal Reports® pro SAP Business One, takže můžete shromažďovat data z několika zdrojů a generovat aktuální a přesné výkazy založené na datech z celé společnosti. SAP Crystal Reports, integrované s Microsoft Office, vám umožní vybírat z velké řady formátů výkazů a mít kontrolu nad přístupem k zobrazovaným informacím.

SAP Business One ve verzi pro SAP HANA využívá pro analýzu a výkaznictví výhod in-memory computingu. Získáte v reálném čase přístup k nástrojům podporujícím vaše informovaná rozhodnutí, jako jsou různé dashboardy a výkazy. Formuláře a dotazy můžete upravovat na míru tak, aby splňovaly vaše specifické požadavky, a to i bez technického zaškolení. Můžete také konfigurovat nastavení a stanovit tak směnné kurzy, parametry přístupových práv a vytvářet importní a exportní funkce pro interní poštu, e-maily a data.

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku