Data > Informace > Znalost > Porozumění > Moudrost

02.11.2020

Kvalitní analytická práce zdaleka není jen o základních početních operacích. Je o čištění a přípravě dat z různých zdrojů, o statistickém modelování, o hledání skrytých závislostí, potvrzování nebo vyvracení hypotéz.

Pokud máte analytiké know-how, všechna data v jednom strukturovaném souboru a dost času, Excel vám u základních analýz dobře poslouží. Všem ostatním jsou určeny následující řádky.

Data > Informace > Znalost > Porozumění > Moudrost

Rozdíl mezi daty, informacemi, znalostí, porozuměním a skutečným poznáním znázorňuje známá malůvka od Davida Somervilla.

david-somerville.jpeg

Jsem si jistý, že každý při odpovědi na otázky typu "Jak moc chcete rozumět tomu, co se  děje ve vaší firmě? Jak moc chcete poznat zákonitosti fungování trhu, na kterém působíte?" ukáže na obrázek vpravo s nadpisem WISDOM.

Cesta ke skutečnému poznání není jednoduchá. Musíte mít dostatek dat, státní zkoušku ze statistiky, léta analytické praxe a to vše zkombinovat se znalostmi zkoumaného subjektu nebo prostředí. Chcete-li navíc takové analýzy provádět průběžně v reálném čase, budete potřebovat mnohem víc. Špatná zpráva je, že už si nevystačíte s Excelem.

Pokud to s analýzami myslíte jen trochu vážně, je na čase se posunout dál a začít používat službu SAP Analytics Cloud. A pokud potřebujete robustnější řešení, doporučíme vám službu Jedox.

Dobrá zpráva je, že obě řešení je možné integrovat s MS Excel. Nemusíte tedy měnit dobře známé uživatelské prostředí, přesto si značně rozšíříte paletu použitelných analytických funkcí a technologií, které vám budou pomáhat.

Jak moderní technologie usnadňují práci analytikům

Zvyšují kvalitu analýzy a hloubku poznání zkoumaných problémů

Stroje se mohou dívat na data způsobem, jakým lidé jednoduše nemohou. Mohou zkoumat mnohem větší soubory dat z více úhlů - a mohou najít statistické korelace, vztahy a vzorce, které jsou pro lidské oko neviditelné. Stroje dokážou rychle a v daleko větším měřítku porozumět datům, obohacují tak lidskou inteligenci o nezaujaté poznatky a říkají uživatelům, kam mají zaměřit svou pozornost.

Šetří čas a omezují chybovost

Analytici tráví 60-80% svého času přípravou dat pro analýzu. Exportují velké datové sady z různých zdrojů a před zahájením analýzy je kombinují, čistí a strukturují. Technologie strojového učení integrovaná v pokročilých analytických nástrojích tento proces automatizuje. Díky tomu dochází k minimalizaci chyb a současně výrazným časovým úsporám.

Pokud budete mít zájem o další informace k SAP Analytics Cloud nebo Jedox, ozvěte se nám přes Help Desk nebo na sales@versino.cz.

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku