Účinnost GDPR

Krok 1: Inventarizace zpracovatelských činností

Více informací
Zejména je třeba identifikovat, shromáždit a popsat následující:
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Kategorie subjektů údajů
 • Účely zpracování a právní základy zpracování
 • Zapojení zpracovatelů a třetích stran do zpracování
 • Předávání osobních údajů třetím stranám případně i do zahraničí a mimo EU
 • Prostředky používané ke zpracování (IT systémy, procesy, technické prostředky atd.)
 • Zabezpečení a bezpečnostní opatření
 • Interní i externí předpisy ovlivňující zpracování osobních údajů ve společnosti
 • Smluvní dokumentaci
 • Organizační a provozní dokumentaci zpracování osobních údajů;

Krok 2: Posouzení souladu s GDPR

Více informací
V rámci této fáze je třeba posoudit zejména následující:
 • Specifikaci účelů zpracování a zajištění příslušných právních základů zpracování
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů, zda nejsou zpracovávány nadbytečné údaje
 • Specifikaci doby zpracování a procesy při ukončení zpracování
 • Nastavení postupu zpracování, zda vyhovuje všem principům GDPR
 • Existenci a náležitosti smluv s externími zpracovateli
 • Plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů a podmínky sběru souhlasů
 • Procesy k zajištění práv subjektů údajů
 • Splnění podmínek pro ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Nutnost provedení analýzy rizik
 • Bezpečnostní opatření
 • Procesy pro identifikaci a hlášení bezpečnostních incidentů

Krok 3: Implementace nápravných opatření

Více informací
Typicky je třeba přijmout některá z následujících nápravných opatření:
 • Stanovení účelů zpracování, případně jejich konkretizace
 • Zajištění právního základu ke zpracování (souhlasy) a odstranění nadbytečných souhlasů
 • Odstranění nadbytečných údajů
 • Nastavení doby zpracování jednotlivých údajů a procesu ukončení zpracování
 • Úprava postupů zpracování
 • Doplnění a revize smluv s externími dodavateli a zaměstnanci
 • Doplnění a revize postupu informování dotčených osob a sběru souhlasů
 • Revize a doplnění interních předpisů (bezpečnostní politika, archivační řád atd.)
 • Provedení analýzy rizik a přijetí dalších opatření
 • Revize bezpečnostních opatření
 • Nastavení procesů k identifikaci a hlášení bezpečnostních incidentů
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Nastavení procesů k zajištění práv subjektů údajů (zejména včasné vyřizování žádostí)

Podpora GDPR v systému SAP Business One

Více informací
Ve starších verzích systému již naleznete tuto funkcionalitu:
 • Archivace dat
 • Zápis (log) přístupů do systému
 • Nastavení oprávnění
 • Výběrové mazání osobních dat
 • Ve verzi 9.3 PL00 je také vylepšená funkce Vlastnictví dat (Data Ownership Enhancements).
 • V HANA verzi je možné používat funkci Enterprise Search pro přehled všech výskytů osobních dat u vyhledávaných osob

Ve verzi 9.3 PL04 (pro SAP HANA i MS SQL) se jedná o:
 • Nastavení osobních dat
 • Průvodce správou osobních dat
 • Report osobních dat
 • Výmaz osobních dat
 • Sledování přístupu k citlivým osobním datům
 • Sledování změn osobních dat

Spolupráce s Versino CZ

Další zdroje informaci k problematice GDPR

Více informací

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku