Tip pro uživatele SAP Business One – jak se připravit na režim OSS pro zjednodušené vykazování DPH při prodeji do EU

03.09.2021

Připravili jsme pro vás doporučený postup pro nastavení SAP Business One,  pokud se rozhodnete využít režim OSS pro zjednodušené vykazování DPH při prodeji do EU.

Tip pro uživatele SAP Business One – jak se připravit na režim OSS pro zjednodušené vykazování DPH při prodeji do EU

 1. Základní předpoklad: Zaregistrovat se pod systém vykazování OSS. Není třeba žádné specifické centrální EU daňové identifikační číslo, pro jednotné vykazování v režimu OSS postačí české DIČ.
 2. Nastavit kódy DPH - všechny potřebné sazby pro všechny relevantní země EU. Doporučená Metodika kódování skupin DPH je k dispozici na obrázku níže.
 3. Vhodným způsobem identifikovat obchodní partnery typu B2C.
  • Prodej v režimu OSS platí zejména pro tzv. "Dálkový prodej zboží v rámci EU"
  • Jde o prodej do EU osobám neregistrovaným k dani.
  • Daň tedy musíme zaplatit "my". Dříve jsme platili v tomto případě DPH s tuzemskou sazbou, nově budeme platit DPH se sazbou země, kam zboží dodáváme (proto jsou nastaveny výše zmíněné kódy DPH).
  • Pro identifikaci partnera B2C navrhuje SAP využití speciálního uživatelského pole s povolenými hodnotami - B2B / B2C.
  • Versino CZ doporučuje využít standardní pole na kartě zákazníka "Daňový status" na záložce Účetnictví - na podzáložce Daň. Zvolíme hodnotu Povin.
 4. Nastavit pravidla pro správné vyplňování kódů DPH při prodeji neplátcům v jednotlivých zemích EU. Jsou dva způsoby:
  • Jednodušší: Za předpokladu, že v dané zemi využíváme pouze jednu Skupinu (sazbu) DPH a zároveň máme pro každou zemi založeného zvláštního obchodního partnera - jednorázového zákazníka, pak stačí daný "EU OSS" kód DPH nastavit přímo na kartě daného zákazníka (záložka Účetnictví, podzáložka Daň)
  • Sofistikovanější: Pokud jedna z uvedených podmínek neplatí (potřebujeme v dané zemi více sazeb nebo nemáme zvláštního zákazníka pro každou zemi), pak lze využít funkce "Stanovení znaku daně" - Administrace - Definice - Finanční účetnictví - DPH. Pro každou zemi a sazbu je třeba nastavit pravidlo (řádek) v této tabulce:
   • Druh dokladu: Artikl a servis
   • Pracovní úsek: Prodej
   • Podmínka 1: Stát dodání
   • Podmínka 2: Určení, že se jedná o neplátce DPH (přes uživatelské pole nebo pole Daňový status - viz výše)
   • Podmínka 3: Pokud je potřeba odlišovat ještě sazbu DPH v rámci jedné země, pak je třeba toto odlišení realizovat např. pomocí uživatelského pole na Artiklu (např. pole Sazba, hodnoty základní, snížená, příp. druhá a každá další snížená sazba), *** Je třeba vytvořit tolik řádků v tabulce pro každou zemi, kolik sazeb v rámci ní využíváme
   • Řádka: daňový kód, Řádka: daň z přepravy, Hlavička: daň z přepravy - vyplnění vhodného kódu DPH dané země.
 5. Kurz vykazování
  • Pro přepočet u plnění v jiné měně než EUR se použije směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro: - poslední den zdaňovacího období, nebo - nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.
  • Návrh řešení VCZ:
   • Vytvořit speciální fiktivní "přidruženou" měnu pro každou měnu (kromě EUR), v níž prodáváme neplátcům do EU.
   • *** Např. pro Rumunsko - k měně RON vytvoříme přidruženou měnu ORO (zkratka OSS RON)
   • *** Tato měna nebude využívána k zadávání transakcí, ale pouze pro určení kurzu pro čtvrtletní výkaz DPH v OSS
   • *** Kurzová tabulka bude pro tyto fiktivní měny obsahovat hodnoty pouze v řádku pro poslední den kvartálu. Hodnotu do ní vyplní odpovědný uživatel manuálně ve chvíli, kdy bude dle výše popsaných pravidel známa.
 6. Export výkazu do XML pro účely nahrání souboru do systému EPO - v současnosti se nachází ve vývoji
2021-08-27_9-50-29.jpg
2021-08-27_9-52-32.jpg
2021-08-27_9-55-14-(1).jpg

Máte dotaz nebo zájem o bezplatnou konzultaci?
Kontaktujte nás

Chat online

Chatujte s námi online a získtejte tak okamžitou odpověď

Zavolejte nám

+420 463 030 920

Pošlete nám e-mail

Napište nám Vaše dotazy, nebo poptávku